Ook kunnen BN’ers aandacht Vragen om te Stoppen met Roken (Stoptober)

Dit is wat minder heftig dan het vorig bericht. Maar BN’ers kunnen ook op hun instagram aandacht vragen voor de maand oktober, wat ze jaarlijks houden, waarin ze de actie Stoptober in het leven roepen. De maand oktober is dan belangrijk om mensen te laten stoppen met roken. Zo kunnen BN’ers bijvoorbeeld met een sigaret op de foto, om duidelijk te maken dat dat slecht voor je is. Dus daar kunnen BN’ers ook aandacht voor vragen op hun instagram. Meer informatie over stoptober, lees je hier.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Je maakt gebruik van een Ad Blocker!

Deze site ziet dat je een Ad Blocker hebt geinstalleerd. Door de Ad Blocker worden bezoekersaantallen niet geregistreerd en doet de site het niet optimaal, omdat onderdelen niet geladen worden. Om die reden kan je geen toegang tot de site krijgen. Daarom ben je verplicht om de Ad Blocker uit te zetten om daarna wel toegang te kunnen krijgen. Klik na het uitzetten op Site opnieuw starten om vervolgens wel toegang tot de site te krijgen.