Bekende Vrouwen treden op met de Josti Band

Onder andere Elise van der Horst heeft vandaag opgetreden met de Josti Band. De Josti Band is band vol met mongolen die muziek maken. En bekende vrouwen gingen speciaal voor hun samen zingen om zo geld op te halen voor Oekraine.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Je maakt gebruik van een Ad Blocker!

Deze site ziet dat je een Ad Blocker hebt geinstalleerd. Door de Ad Blocker worden bezoekersaantallen niet geregistreerd en doet de site het niet optimaal, omdat onderdelen niet geladen worden. Om die reden kan je geen toegang tot de site krijgen. Daarom ben je verplicht om de Ad Blocker uit te zetten om daarna wel toegang te kunnen krijgen. Klik na het uitzetten op Site opnieuw starten om vervolgens wel toegang tot de site te krijgen.