Mokkels.nl en Mannenzaken.nl Bestaan Niet Meer

Je had sinds 2001 de site mokkels.nl. Dat is een forum waar je kan praten over bekende nederlandse vrouwen. Ook kan je er foto’s toevoegen, als iemand bv in een blad had gestaan. Veel bezoekers van deze site kennen die site wel. Een half jaar geleden was mokkels.nl eventjes down. Maar de hoofdsite Mannenzaken.nl (waarvan mokkels.nl een onderdeel van was), deed het wel gewoon en werd regelmatig geupdate met nieuwtjes over bekende vrouwen zoals hier. Maar sinds een anderhalve week zijn beide sites niet meer te bereiken. Je kan er dan vanuit gaan dat mokkels.nl en mannenzaken.nl offline zijn gehaald en zij met hun activiteiten zijn gestopt. Er waren veel forumleden die geregeld foto’s publiceerden. Maar die kunnen niet meer op die site terecht. Dus mokkels.nl is sinds 2001 verleden tijd. En mannenzaken.nl, wat ongeveer 2 jaar bestond, is nu ook verleden tijd. Mochten er forumleden zijn die toch foto’s van bekende vrouwen willen publiceren, die kunnen altijd terecht op de site van CelebNL op Reddit.com. Het adres hiervan is https://www.reddit.com/r/CelebsNL/ . Wel moet je je eerst aanmelden om foto’s te mogen bekijken en te mogen publiceren. Die site is werkelijk 10 keer groter dan mokkels.nl . Dus oude mokkels.nl forumleden kunnen daar voortaan terecht.