“Er is Aangifte Gedaan tegen Juice Channel”

Er is een bekende man of vrouw geweest die aangifte heeft gedaan tegen het juice kanaal Juice Channel. Er is zowel tegen de man als de vrouw die het beheren aangifte gedaan bij de politie. Alleen zijn er 2 dingen. Ten eerste bestaat de kans dat die aangifte niet in behandeling wordt genomen. Wordt waarschijnlijk geseponeerd. Ten tweede is het gewoon een civiele zaak. Dus als er aangifte is gedaan, dan zal er niet tot nauwelijks wat mee gedaan worden.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Je maakt gebruik van een Ad Blocker!

Deze site ziet dat je een Ad Blocker hebt geinstalleerd. Door de Ad Blocker worden bezoekersaantallen niet geregistreerd en doet de site het niet optimaal, omdat onderdelen niet geladen worden. Om die reden kan je geen toegang tot de site krijgen. Daarom ben je verplicht om de Ad Blocker uit te zetten om daarna wel toegang te kunnen krijgen. Klik na het uitzetten op Site opnieuw starten om vervolgens wel toegang tot de site te krijgen.