Tanja Jess uit haar Frustraties over Transgenders

Op haar Instagram en in de Linda in een interview, uit ze haar meningen/frustraties hoe negatief sommige mensen over transgenders denken. Dit doet ze, omdat haar zoon, nu dochter Alice ook transgender is. En die wil zich waarschijnlijk opereren, aangezien ze op haar Instagram aangeeft, dat de wachttijd zeer lang is voor een geslachtsbepalende operatie. Ze moet 3 jaar wachten. Lees hieronder haar frustraties over transgenders:

Hopelijk draagt dit bij aan meer begrip voor transgender personen en hun ouders.

Ik word heel verdrietig van de heftige weerstand tegen de nieuwe transgender wet die het voor transgender personen (vanaf 16 jaar) makkelijker maakt om officieel hun geslacht en naam te wijzigen. Volgens de nieuwe wet is de deskundigen verklaring van een psycholoog niet meer nodig , wat de zorg zeer zal ontlasten. Psychologen geven aan sowieso af te gaan op wat de transgender persoon zelf aangeeft. Er is niet een soort ‘wonder test’ waarmee je kunt bepalen of iemand daadwerkelijk transgender is of niet. Dus die deskundigen verklaring is eigenlijk een overbodige stap die de zorg onnodig extra belast en de wachttijden voor de transgender persoon nóg langer maakt (je moet nu gemiddeld 3 jaar !!! wachten voordat je je 1e intake gesprek krijgt op de genderpoli ).
Dat er weerstand zou komen uit de christelijke hoek was te verwachten, maar extra pijnlijk vind ik de weerstand vanuit de (radicale) feministen. Dat je als feministe een bepaalde groep vrouwen zó buiten wilt sluiten vind ik extreem teleurstellend. En dat uit angst dat er mannen zullen zijn die zich voor gaan doen als transvrouwen om in damestoiletten of -kleedkamers vrouwen te verkrachten.😳 Heb jij ooit bij een vrouwen wc je paspoort moeten laten zien om te bewijzen dat je echt vrouw bent en naar binnen mag?! En bij welke kleedkamer staat ooit een paspoort controle?! Dus hoe gaat deze wet een verschil maken in de mogelijkheid voor mannen om vrouwen in wc’s te verkrachten?!
Ik heb mijzelf altijd als feministe gezien, maar wel eentje die inclusief is en opkomt voor de rechten van èlke vrouw; zwart/wit, religieus of niet , trans/cis, etc. Zusters laten we elkaar in vredesnaam steunen. Het leven is soms al ingewikkeld genoeg…

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Je maakt gebruik van een Ad Blocker!

Deze site ziet dat je een Ad Blocker hebt geinstalleerd. Door de Ad Blocker worden bezoekersaantallen niet geregistreerd en doet de site het niet optimaal, omdat onderdelen niet geladen worden. Om die reden kan je geen toegang tot de site krijgen. Daarom ben je verplicht om de Ad Blocker uit te zetten om daarna wel toegang te kunnen krijgen. Klik na het uitzetten op Site opnieuw starten om vervolgens wel toegang tot de site te krijgen.