Quiz 2

Een quiz met nieuwe vragen.

Welcome to your Quiz 2

Waar is het Media Park gevestigd?

Jan Roos vindt dat ... een Fiat Multipla hoofd heeft. Wie bedoelt hij?

Hoe heeft de site ooit eerder geheten?

Welk Juice Kanaal kreeg een ban voor 1 week?

Nienke de la Rive Box is Officieel afgestudeerd voor...

Wie kreeg als vrouw een kaal hoofd?

Emma Wortelboer zei ooit trots ze zijn op...

Wie heeft nog NOOIT een sexy foto gemaakt?

Waar komt de vader van Amber Kortzorg (van Kassa) vandaan?

RTL Boulevard wordt geproduceerd door...

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Je maakt gebruik van een Ad Blocker!

Deze site ziet dat je een Ad Blocker hebt geinstalleerd. Door de Ad Blocker worden bezoekersaantallen niet geregistreerd en doet de site het niet optimaal, omdat onderdelen niet geladen worden. Om die reden kan je geen toegang tot de site krijgen. Daarom ben je verplicht om de Ad Blocker uit te zetten om daarna wel toegang te kunnen krijgen. Klik na het uitzetten op Site opnieuw starten om vervolgens wel toegang tot de site te krijgen.

-+=