Overheid doet Gek naar de NPO toe

In de voorjaarsnota staat, waarin de overheid wil bezuinigen, dat er vanaf 2025, elk jaar 24 miljoen euro minder naar de NPO/Publieke omroepen toe gaat. Dus ze kunnen minder programma’s maken. Maar daartegenover staat dan wel weer dat ze ook mee mogen verdienen aan de reclame van de NPO (Ster). Normaal gaat alle reclame inkomsten naar de overheid. Begrijp jij het nog. Dus ze krijgen elk jaar 24 miljoen euro minder van de overheid. Maar de NPO krijgt weer ongeveer 24 miljoen euro aan reclame inkomsten en mogen meeverdienen met de reclame inkomsten die normaal naar de overheid gaan. Dus de overheid geeft 24 miljoen per jaar minder uit. Maar krijgt ook 24 miljoen euro per jaar minder aan reclame inkomsten, omdat dat naar de publieke omroepen gaat. Dus maw: de overheid gaat helemaal niet bezuinigen en de NPO gaat er niet op achteruit. Als ze echt willen bezuinigen, kunnen ze beter nog wat wiskunde lessen volgen.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Je maakt gebruik van een Ad Blocker!

Deze site ziet dat je een Ad Blocker hebt geinstalleerd. Door de Ad Blocker worden bezoekersaantallen niet geregistreerd en doet de site het niet optimaal, omdat onderdelen niet geladen worden. Om die reden kan je geen toegang tot de site krijgen. Daarom ben je verplicht om de Ad Blocker uit te zetten om daarna wel toegang te kunnen krijgen. Klik na het uitzetten op Site opnieuw starten om vervolgens wel toegang tot de site te krijgen.