“Anna Nooshin” samen met Thijs Boermans gespot

Alleen zo te zien is zij het helemaal niet, wat een juice wel beweerd. Heeft hele andere oren en gezicht. Sommige juice kanalen beweren dat ze een relatie hebben, maar ze zijn maar zelden met elkaar gezien. Misschien 1 keer.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Je maakt gebruik van een Ad Blocker!

Deze site ziet dat je een Ad Blocker hebt geinstalleerd. Door de Ad Blocker worden bezoekersaantallen niet geregistreerd en doet de site het niet optimaal, omdat onderdelen niet geladen worden. Om die reden kan je geen toegang tot de site krijgen. Daarom ben je verplicht om de Ad Blocker uit te zetten om daarna wel toegang te kunnen krijgen. Klik na het uitzetten op Site opnieuw starten om vervolgens wel toegang tot de site te krijgen.